fbpx Skip to content

Polityka prywatności.

Polityka prywatności

1 Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest  Fundacja Swoboda z siedzibą 95-015 Głowno, ul. Sosnowa 4.  NIP 7331346807, REGON 101316239. Statut Fundacji
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

Termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m. in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Administrator Danych

Przystań Uroda Fundacji Swoboda z siedzibą 95-015 Głowno, ul. Sosnowa 4.  NIP 7331346807, REGON 101316239 jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli wypełnisz formularz kontaktowy na naszej stronie www, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, IP i inne dane zwykłe, które zostaną przez Ciebie podane, w celach kontaktowych, a także informowania o ofercie Zatoki Piękna.

Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.

Dane osobowe przetwarzane są:

  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: 
w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie, jeśli zapisałeś się na newsletter.

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, archiwizacji dokumentacji medycznej lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

Dane osobowe jak adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

POLITYKA COOKIES

Serwis internetowy udostępniany w domenie www.przystanuroda.pl  wykorzystuje pliki cookies, które zapewniają poprawne wyświetlanie oraz działanie witryny.

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES.

Serwis internetowy udostępniany w domenie www.przystanuroda.pl  wykorzystuje pliki cookies, które zapewniają poprawne wyświetlanie oraz działanie witryny. Korzystanie z wyżej wymienionego serwisu oznacza zgodę na instalację plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika zgodnie z ustawieniami przeglądarki internetowej. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na wykorzystywanie przez Fundacja Swoboda  plików cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

Pliki cookies, tzw. ciasteczka, są to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer internetowy i zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Zawartość tych plików może odczytywać jedynie serwer, który je utworzył. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

PLIKI COOKIES WYKORZYSTYWANE PRZEZ SERWIS INTERNETOWY NALEŻĄCY DO FUNDACJI SWOBODA

Serwis internetowy należący do Fundacji Swoboda  korzysta z plików cookies w celach dostosowywania oraz poprawiania sposobu działania witryny. Są one wykorzystywane także w celach statystycznych co pozwala na stałe podnoszenie jakości usług świadczonych przez Fundacje Swoboda.

W ramach serwisu internetowego dostępnego w domenie www.przystanuroda.pl wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:

„sesyjne” (session cookies) – są to pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do momentu opuszczenia serwisu lub wyłączania przeglądarki internetowej,

„stałe” (persistent cookies) – są to pliki przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W JAKI SPOSÓB ZREZYGNOWAĆ Z AKCEPTOWANIA PLIKÓW COOKIES ORAZ WYŁĄCZYĆ ICH OBSŁUGĘ?

Czynności związane z przechowywaniem oraz odtwarzaniem plików cookies są niewidoczne dla użytkownika oraz są automatycznie obsługiwane przez przeglądarki internetowe, które domyślnie je akceptują. Użytkownik, może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w taki sposób aby uniemożliwiała ona przechowywanie oraz wykorzystywanie plików cookies przez wszystkie lub wybrane serwisy internetowe. Takich zmian użytkownik może dokonać w ustawieniach przeglądarki, należy jednak pamiętać, że może to spowodować błędne wyświetlanie oraz działanie serwisu. Szczegółowe informacje dotyczące ustawień plików cookies dostępne są w dokumentacji wybranej przeglądarki internetowej.

Niedokonanie zmian ustawień dotyczących obsługi plików cookies przez przeglądarkę internetową, oznacza akceptację użytkownika na umieszczanie oraz odczytywanie tych plików przez serwisy internetowe udostępniane w domenie www.przystanuroda.pl